Pàgines web accessibles: Accés Universal i Experiència Inclusiva en línia

Webs accessibles
Webs accessibles
Web creativo
ESTÀNDARDS I INCLUSIÓ EN EL DISSSENY WEB: UNA VISIÓ AMPLA DE LA ACCESSIBILITAT

Pàgines web accessibles

Les pàgines web accessibles són crucials per assegurar l'accés equitatiu a la informació en línia. Tots han de poder navegar i obtenir informació de manera igualitària. Això no és automàtic, les pàgines web accessibles es dissenyen seguint els estàndards establerts pel World Wide Web Consortium (W3C), assegurant que siguin utilitzables per a tothom.

Accés Universal amb Pàgines web accessibles

Les pàgines web accessibles aborden diverses discapacitats, garantint l'accés a Internet per a tothom, incloent aquells amb limitacions visuals, auditives, motrius o cognitives. Estàndards com text alternatiu per a imatges i estructures clares amb títols i taules asseguren que tothom pugui utilitzar-les fàcilment. Les mides de lletra i els colors s'utilitzen per ajudar les persones amb discapacitats visuals. Aquest disseny garanteix que tothom tingui accés a la informació.

Inclusió i Ampliació de l'Abast amb Pàgines web accessibles

Les pàgines web accessibles no només beneficien les persones individuals, sinó que també proporcionen avantatges empresarials. Les empreses poden expandir la seva audiència i permetre que més persones utilitzin els seus serveis i productes. La inclusió activa de persones amb discapacitats permet a tothom participar plenament en el món digital, evitant excloure cap individu.

Disseny Web Accessible: Solucions Centrades en el Client

Oferim serveis per crear pàgines web accessibles, assegurant-nos que siguin fàcilment accessibles per a tothom. Seguim estàndards com WCAG i ARIA per facilitar la lectura amb lectors de pantalla i altres tecnologies d'assistència. A més, assegurem una navegació senzilla i textos amb alt contrast per millorar la llegibilitat. Tot, des d'imatges fins a vídeos, es etiqueta adequadament per garantir la seva accessibilitat. Amb aquesta tasca, aspirem a proporcionar als nostres clients pàgines web accessibles, expandint la seva audiència sense excloure cap individu.

Adreça de l'oficina:

Mas Luna, 43365 Alforja, Tarragona, Espanya

Número de telèfon:

+34 690 770 674

Correu electrònic:

Web Creativo email

Contacta amb nosaltres