Web-Creativo Imprint: Dades de contacte, Exempció de responsabilitat i Drets d'autor

Imprès

Informació conforme a l'article 5 de la TMG (Llei alemanya de Mitjans Telemàtics)

Lutz Eckelmann
Partida Les Barqueres S/N
43365 Alforja, Tarragona

Representat per:
Lutz Eckelmann

Contacte:
Telèfon: +34-690 770 674
Correu electrònic: info@web-creativo.es

NIF:
Número d'Identificació Fiscal conforme a l'article 27a de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit: ESY9949463E

Exempció de responsabilitat:

Responsabilitat pels continguts

Els continguts de les nostres pàgines s'han creat amb la màxima cura. No obstant això, no podem garantir l'exactitud, la integritat i la actualitat del contingut. Com a proveïdor de serveis, som responsables dels nostres propis continguts d'aquestes pàgines d'acord amb l'article 7 paràgraf 1 de la TMG (Llei alemanya de Mitjans Telemàtics) i les lleis generals. Segons els articles 8 a 10 de la TMG, nosaltres, com a proveïdors de serveis, no estem obligats a supervisar o investigar la informació de tercers emmagatzemada o transmesa ni a buscar circumstàncies que indiquin activitat il·legal. Les obligacions de retirar o bloquejar l'ús d'informació segons les lleis generals resten sense afectar-les. No obstant això, la responsabilitat en aquest sentit només és possible a partir del moment en què s'hagi tingut coneixement d'una infracció concreta. Si tenim coneixement de qualsevol violació legal, eliminarem immediatament el contingut.

Responsabilitat pels enllaços

La nostra oferta conté enllaços a pàgines web externes de tercers, sobre les quals no tenim cap influència sobre els continguts. Per això, no podem assumir cap responsabilitat per aquests continguts externs. El respectiu proveïdor o operador de les pàgines és sempre responsable del contingut de les pàgines enllaçades. Les pàgines enllaçades van ser comprovades per possibles infraccions legals en el moment de l'enllaç. Continguts il·legals no eren reconeixibles en el moment de l'enllaç. Un control permanent dels continguts de les pàgines enllaçades no és raonable sense indicis concrets d'una infracció. Si tenim coneixement de violacions legals, eliminarem immediatament aquests enllaços.

Drets d'autor

Els continguts i obres creats pels operadors del lloc en aquestes pàgines estan subjectes al dret d'autor alemany. La reproducció, edició, distribució i qualsevol tipus d'explotació fora dels límits del dret d'autor requereixen el consentiment escrit de l'autor o creador corresponent. Les descàrregues i còpies d'aquest lloc només estan permeses per a ús privat, no comercial. En la mesura en què els continguts d'aquesta pàgina no hagin estat creats pel seu operador, es respecten els drets d'autor de tercers. En particular, els continguts de tercers es marquen com a tal. Si, malgrat això, sou conscients d'una infracció del dret d'autor, us preguem que ens ho feu saber. Si tenim coneixement de violacions legals, eliminarem immediatament aquests continguts.


Imprès des del Impressum Generator del Kanzlei Hasselbach, Rechtsanwälte für Arbeitsrecht und Familienrecht

Adreça de l'oficina:

Mas Luna, 43365 Alforja, Tarragona, Espanya

Número de telèfon:

+34 690 770 674

Correu electrònic:

Web Creativo email

Contacta amb nosaltres